máy nổ 15 cao phong gió đề D1100ND

Động cơ Dầu D15 đề
Công suất(Kw): 12
Làm mát bằng dung dịch
Trọng lượng(kg): 158