động cơ 42HP CHANGJINGGUAN

19,999,999 

Phụ kiện đi kèm:
1. Hộp đồ
2. Bu ly
3. Bầu xả
4. Bầu hú
5. Củ phát điện