máy nổ 15 cao phong đề D1100D

Động cơ Dầu D15 đề
Công suất(Kw): 12
Làm mát bằng két gió
Trọng lượng(kg): 158