máy nổ 35 đề changtianfa 1135D

15,500,000  14,990,000 

Phụ kiện đi kèm:
1. Hộp đồ
2. Bu ly
3. Bầu xả
4. Bầu hút