máy nổ 35 đề changtianfa 1135D

Phụ kiện đi kèm:
1. Hộp đồ
2. Bu ly
3. Bầu xả
4. Bầu hút