máy phát đồng bộ 30 kw

70,000,000  65,000,000 

Củ phát: 50kW
Điện áp: 380V
Bảo hành: 6 tháng