máy phát đồng bộ 50 kw

90,000,000  85,000,000 

Củ phát: 50kW
Điện áp: 380V
Bảo hành: 6 tháng