Máy vò lúa 1400 Mỹ Việt

Công suất : 25Phút /Sào bắc bộ

Động cơ:12Hp

Kích cỡ Buồng đập:(D x R)=(1400 x 60)mm

Số Búa Đập:17 mm

Di chuyển trên 3 bánh hệ thống tự động đẩy

Độ sạch:95%