Máy vò lúa 1400 Thanh Tuyền có Tự hành

 Công xuất: 5 phút/sào Bắc bộ.

– Động cơ: Đ 10

– Kiểu máy 1400

– Di chuyển trên 3 bánh hệ thống tự động đẩy.

– Độ sạch 97%