Máy vò lúa 1400 Thanh Tuyền

– Công xuất: 5 phút/sào Bắc bộ.
– Động cơ: Đ 10
– Kiểu máy 1400
– Di chuyển trên 3 bánh hệ thống tự động đẩy.

– Độ sạch 97%