Máy vò lúa 1800 Mỹ Việt có tự hành

Máy tuốt lúa liên hoàn kiểu 1800
 – Công suất:      18-20 mã lực. 
 – Trục lô quay:  1000vòng/phút.
 – Năng suất:      6-7 phút / sào Bắc Bộ.