Máy vò lúa 2200 Thanh Tuyền

Công suất: 5Phút /Sào bắc bộ

Động cơ: 20đến 24hp

Kích cỡ Buồng đập:

Chiều dài khung máy: 2200 mm

Số Búa Đập: 19

Di chuyển trên 3 bánh hệ thống tự động đẩy

Độ sạch: 97%