Vò mini Nhật Huy

Thông số kỹ thuật

Model: 5TD-36A

Kích thước: 1150x1000x1010

Tuốt lúa: : 500 – 900Kg/Giờ ( 2 – 3 sào/giờ )

Máy có thể sử dụng các loại động cơ khác nhau

Động cơ điện: 2 – 3 KW

Động cơ xăng: từ 5,5 HP trở lên

Động cơ dầu: D4 trở lên